Ziekenvervoer

In samenspraak met de meeste mutualiteiten, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen binnen onze regio (Oudenaarde - Ronse), kan u bij ons terecht voor alle zittend ziekenvervoer. Wij verzorgen het vervoer van patiënten naar alle ziekenhuizen in België (UZ Gent, Leuven, Antwerpen, Brugge, Brussel, ...).

 

Heelwat diensten binnen het ziekenvervoer geven je recht op wettelijke financiële tussenkomsten waardoor het zittend ziekenvervoer goedkoper tot zelfs volledig gratis is ... (radiotherapie, dialyse, ...). 

Iedere mutualiteit en instelling hanteert hierbij eigen regels en afspraken. Daarom is het best dat u eerst vooraf contact opneemt met de sociale dienst van deze instellingen om meer uitleg hierover te verkrijgen.

 

Personen die, omwille van een arbeidsongeval, zelf niet met de wagen kunnen rijden en verplicht worden op geneeskundige controle te gaan, kunnen ook kosteloos gebruik maken van een taxidienst. Voor info hierover wendt u zich best tot uw werkgever of arbeidsgeneesheer.